Projectes per a la recuperació de la mongeta de Castellfollit del Boix

Projecte de recuperació i millora de la mongeta de Castellfollit del Boix

Malgrat que els pagesos de Castellfollit del Boix mai han deixat de cultivar aquesta mongeta com a activitat complementària al cultiu de cereals, la ramaderia o altres dedicacions, sembla que en els darreres anys s’havia reduït tant el seu conreu com la seva producció. Les causes d’aquesta disminució es deuen en gran part a la pèrdua de les pràctiques tradicionals de conreu (cultiu en petites superfícies, frescals, amb sòls profunds i amb una correcta preparació prèvia de la terra) i les dificultats de maneig que presenta la varietat. Però també intervenen altres factors com ara les condicions climàtiques que cada cop són més extremes (elevades temperatures, pluges escasses i/o torrencials) i, per tant, en dificulten molt el conreu donat que el cultiu en secà té molta dependència de les pluges. 

 

L’any 2013, l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, preocupat per la disminució del cultiu de la mongeta, es va posar en contacte amb la Fundació Miquel Agustí (FMA) amb seu a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per tal d’iniciar el projecte de recuperació i millora de la mongeta de Castellfollit del Boix.

 

Resultats

 

Els estudis realitzats durant més de 6 anys, han permès obtenir molta informació sobre les característiques de la mongeta de Castellfollit del Boix, tant pel que fa al seu comportament agronòmic i els seus requeriments agronòmics, com pel que fa a les seves característiques sensorials, culinàries i nutricionals. A més a més el programa de millora realitzat ha conclòs amb l’obtenció de 6 noves varietats, 4 d’elles de mata alta i 2 més de mata baixa. 

 

Per últim i no menys important, gràcies als treballs desenvolupats, en l’actualitat es conserven 15 accesions al banc de llavors de la Fundació Miquel Agustí i la Universitat Politècnica de Catalunya (FMA-UPC). Aquests materials recullen tota la variabilitat que s’ha trobat sota el nom de mongeta de Castellfollit del Boix a la localitat i contribueixen a la conservació ex situ de la biodiversitat (Rivera et al., 2018; Casals et al., 2019). 

 

Aquest projecte ha estat impulsat per l’ajuntament de Castellfollit del Boix i l’antiga associació de productors de llegums de la localitat. A més a més, també ha comptat amb el suport i el fiançament de diverses administracions públiques com el Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

castellfollit-del-Boix-1140x450

Projecte demostratiu:  Consolidació del cultiu d’una lleguminosa de qualitat en una zona de secà

Cas pràctic de la mongeta de Castellfollit 

Recentment (juliol de 2020) el Departament d’Agricultura ha aprovat un projecte demostratiu finançat amb fons europeus amb la mongeta de Castellfollit del Boix, que serà impulsat per la Fundació Miquel Agustí. El projecte que porta per nom, “Consolidació del cultiu d’una lleguminosa de qualitat en una zona de secà. Cas pràctic de la mongeta de Castellfollit“ té una durada de dos anys i es desenvoluparà als camps de Castellfollit del Boix.

 

Cada cop més les demandes establertes per l’actual Política Agrària Comunitària (PAC) estan dirigides a la diversificació de les explotacions agrícoles a través de les rotacions. En aquest context, el cultiu de lleguminoses es presenta com una excel·lent opció. Per una banda, la seva capacitat de fixació de nitrogen atmosfèric permeten reduir, o inclús eliminar, les aportacions de nitrogen en els camps on es fan rotacions amb lleguminoses. I, per altra banda, el seu elevat contingut proteic, dona resposta a l’actual creixent demanda de proteïna d’origen vegetal.

 

Tot i això, els productors tenen dificultats per trobar cultius amb aquestes característiques i que siguin rendibles quan es conreen en secà. Sembla que en aquesta situació, els llegums de qualitat com ara la mongeta de Castellfollit del Boix, es presenten com una bona alternativa, donat que, encara que no presenta produccions molt elevades, si que pot esdevenir un conreu rendible. Això és deu a què els consumidors són coneixedors de la qualitat del producte i, en conseqüència, estan disposats a pagar un preu superior, fet que acaba compensant els baixos rendiments. En el cas de la mongeta de Castellfollit del Boix, el preu en el mercat de 1Kg pot assolir els 10 euros.

 

Amb aquesta situació, l’objectiu del projecte demostratiu que porta per nom, “Consolidació del cultiu d’una lleguminosa de qualitat en una zona de secà. Cas pràctic de la mongeta de Castellfollit“, és la consolidació del conreu de la mongeta de Castellfollit del Boix a la localitat, no només en petites parcel·les com s’ha fet fins ara, sinó que, el que es pretén és aconseguir que els productors incorporin el cultiu de la mongeta a les seves rotacions juntament amb els cereals i altres cultius.

 

Per aconseguir-ho contem, per una banda amb les noves varietats obtingudes en el projecte de recuperació i millora de la mongeta de Castellfollit del Boix i, per altra banda, amb la tecnologia disponible per facilitar el maneig del cultiu. Alhora el projecte també servirà per impulsar l’associació de productors de llegums de Castellfollit del Boix. L’inici de les actuacions està previst pel mes d’abril de 2021. 

 

Projecte finançat a través de l’operació 01.02.01  (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020.